Lightspace Technologies has signed the agreement with Investment and Development Agency

On the 15th of April 2019, Lightspace Technologies has signed the agreement No.SKV-L-2019/51 with Investment and Development Agency of Latvia

for support program “Promotion of International Competitiveness” co-financed by European Regional Development Funds.


_______________________________________________________________________________

Noslēgts līgums ar LIAA “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros

Lightspace Technologies ir noslēdzis 2019. gada 15. aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2019/51 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.