LightSpace develops multilayer LCD laminating technology

Project Funded by Ministry of Education and Science of Latvia No.1.1.1.1/19/A/070

December 31, 2020

Project Funded by Ministry of Education and Science of Latvia No.1.1.1.1/19/A/70 Q4 2020 update

During Q4 mainly Lightspace jointly with EuroLCDS have been working on first two activities – research on available optical compounds and model experimentation and development of lamination procedures, which is planned to continue during whole 2021.

Project team has already found first appropriate optical compound samples and executed first trials of lamination procedures. Initial characterisation started with setting up proper testing setup. Beginning of Q1 2021 expecting to see first testing results to evaluate necessity for new optical compound variations and lamination procedure improvement.

September 8, 2020

Project 1.1.1.1/19/A/070 “Development of multi-plane volumetric display screen with improved optical performance by utilization of polymer interlayer lamination”

LightSpace Technologies SIA has signed a contract with Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia (CFLA) for project 1.1.1.1/19/A/70. The project shall be carried out in cooperation with a partner EUROLCDS SIA.

The main direct objective of the proposed project is to develop laminated multi-plane volumetric screen module by utilizing refractive index-matched polymer interlayers (bonding layers and optionally spacing layers) and a corresponding manufacturing methodology.

The actions of the proposed project are oriented towards development and strengthening of a knowledge-base in key-technological fields which include optical polymers. Moreover, the proposed project will promote development of human capital in fields of optical materials and multi layer volumetric imaging engineering by offering individual growth to young researchers and engineers tackling the problems of the proposed project, thus adding to the already existing extensive knowledge-base of LightSpace Technologies and EUROLCDS.

The foreseen duration of the proposed project is 24 months, starting on September 8, 2020. The total planned cost of the project is 840’000 EUR, consisting of 586’872 EUR public ERDF funding and 205’000 EUR private funding.

 

Projekts 1.1.1.1/19/A/070 “Daudzslāņu volumetrisku displeja ekrānu optisko īpašību uzlabošanu, izmantojot starpslāņu laminēšanu ar optiskajiem polimēriem.”

SIA “Lightspace Technologies” 2020. gada 8. septembrī ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru parakstījusi līgumu Nr.1.1.1.1/19/A/070 par projekta realizāciju Prakstiskas ievirzes pētījumu projektu 3. atlases kārtas ietvaros, kas ietver atbalsta no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saņemšanu.

Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt laminētu daudzslāņu volumetriska ekrāna moduli, izmantojot optisko polimateriālu starpslāņus (gan kā saistvielas slāņus, gan papildus kā distancēšanas slāņus) laušanas koeficientu salāgošanai, kā arī izstrādāt atbilstošu ražošanas metodoloģiju.

Ierosinātais projekts veicinās cilvēkkapitāla attīstību augsto tehnoloģiju materiālzinātnes un optiskās mehānikas inženierzinību jomās, piedāvājot individuālu izaugsmi jaunajiem zinātniekiem un inženieriem, kas risina ierosinātā projekta problēmas, tādējādi papildinot jau esošo plašo „LightSpace Technologies” un “EUROLCDS” zināšanu bāzi.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 840 tūkst. EUR, t.sk. ERAF finansējums 586 872.72 EUR un privātais finansējums 205 000,00.