Multifokāla galvas displeja optimizācija, minimizējot jaudas patēriņu un izstrādājot attēla kalibrācijas metodiku

1.decembris, 2023

Lightspace Technologies SIA ir uzsākuši pētījuma Nr. 1.2 “Multifokāla galvas displeja optimizācija, minimizējot jaudas patēriņu un izstrādājot attēla kalibrācijas metodiku” implementāciju.

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt jaudas patēriņa un līdz ar to arī temperatūras samazināšanas iespēju tehniskos risinājumus Lightspace multifokālo acij tuvu novietoto displeju tehnoloģijā. Tāpat arī mērķis ietver multifokālā attēla kalibrācjas metožu un aprīkojuma izstrādi.

Projekta paredzamais ilgums ir 13 mēneši sākot ar 2023. gada 1. decembri.

Kopējās paredzamās projekta izmaksas ir 217.510,01 Eur, ko sastāda 144.995,67 Eur (66.66%) publiskais finansējums un 72.512,34 Eur privātais finansējums.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *